Archív článkov

Informácie k aktuálnej situácii na Ukrajine

06.03.2022 18:46
Vážení rodičia, pedagógovia, klienti nášho zariadenia, situácia, v ktorej sa z dôvodu aktuálnych udalostí na Ukrajine momentálne nachádzame, nás stavia pred výzvy, ktorým sme nútení spoločne čeliť.  Dovoľujeme si preto uistiť Vás, že v prípade potreby sme otvorení vzájomnej...

Ponuka preventívnych programov CPPPaP pre šk.r. 2020/2021

21.09.2020 08:15
pre ZÁKLADNĚ ŠKOLY   ZLEPŠENIE SOCIÁLNEJ KLÍMY V TRIEDE Cieľ: mapovanie vzťahov v triede, schopnosť spolupráce a akceptovania sa navzájom, aktivity zamerané na zlepšenie celkovej atmosféry v triede.   Forma: práca so skupinou Cieľová...

Užitočné rady ako sa učiť s deťmi nájdete v záložke pre rodičov

31.03.2020 12:45

bezplatná zelená linka VUDPaP 0800 864 883 počas pracovných dní od 9.00 - 18.00 hod.

30.03.2020 11:14

Metodický deň pre ZŠ, SŠ, CŠPP a CPPPaP

11.09.2019 13:20
Téme metodického dňa - MULTIDISCIPLINÁRNA spolupráca vedenia školy, predagógov, odborných zamestnancov školy, pedagogických asistentov a odborných zamestnancov CŠPP a CPPPaP pri riešení starostlivosti o deti so ŠVVP. Kde?     ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa Kedy?   15. 10. 2019 od...

Nadané dieťa

20.11.2015 10:58
Máte doma nadaného predškoláka?   Vážení rodičia!   Myslíte si, že Vaše dieťa je nadané? Chceli by ste pre Vaše dieťa zabezpečiť primerané vzdelávanie jeho potrebám?   V šk.r. 2019/2020 sa otvára opäť 1. ročník pre mimoriadne nadané deti v ZŠ J.C.Hronského Krátka ul....

Budeme mať prváka

20.11.2015 10:13
BUDEME MAŤ PRVÁKA.doc (50 kB)
Záznamy: 1 - 7 zo 7