Prevencia

Ponuka preventívnych programov na školský rok 2022/2023

 

ŠIKANOVANIE

Cieľ: oboznámiť deti s rozdielom medzi „uťahovaním si“ a šikanou, kedy sa už jedná o šikanu, aké typy šikany poznáme a čo s tým viem urobiť, ako sa brániť, ako pomôcť šikanovanému.

Forma: práca so skupinou.

Cieľová skupina: žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ

Trvanie: 2 vyučovanie hodiny – formou prednášky, v prípade záujmu navýšenie hodín – formou zážitku

 

KYBERŠIKANA

Cieľ: poznať aké sú formy kyberšikany, s akými nebezpečenstvami sa vo virtuálnom svete môžeme stretnúť, ako sa môžeme brániť.

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: žiaci 2.stupňa

Trvanie: 2 vyučovanie hodiny

 

ZÁVISLOSTI - ALKOHOL, FAJČENIE

Cieľ: oboznámiť žiakov s rizikami užívania drog, ich negatívny vplyv na fyzické a duševné zdravie. Možnosť vybrať si konkrétnu tému: alkohol, fajčenie.

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: 4. – 6. ročník ZŠ

Trvanie: 2 vyučovacie hodiny

 

SPRÁVNA VOĽBA

Cieľ: naučiť deti orientovať sa vo svete práce, reálne hodnotiť svoje predpoklady pre uplatnenie sa v konkrétnych oblastiach, pomocou testovania pomôcť žiakom vybrať si správny odbor.  

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: 7. - 9. ročník ZŠ

Trvanie: 7. - 8. ročník 3 x 2 vyučovacie hodiny v každom ročníku (program)

 

ZLEPŠENIE SOCIÁLNEJ KLÍMY V TRIEDE

Cieľ: zlepšenie sociálnej klímy v triede, zlepšenie vzťahov, efektívna komunikácia, spolupráca, formovanie zodpovednosti a uvedomenie si dôsledkov svojho konania.

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: 1. a 2.stupeň ZŠ

Trvanie: 2 x 2 vyučovacie hodiny, navýšenie podľa potreby

 

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA

Cieľ: základnou myšlienkou a cieľom Nenásilnej komunikácie je dosiahnuť spojenie medzi ľuďmi tak, aby sme mohli spolupracovať, aby sme si vzájomne porozumeli, aby sme sa vedeli vcítiť do toho druhého, pochopiť jednu i druhú stranu, a na základe toho hľadať najlepšie možné riešenie.

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: podľa záujmu, program sa prispôsobuje konkrétnej vekovej kategórii

Trvanie: 5 x 2 vyučovanie hodiny