Informované súhlasy 

Súhlasy s vyšetrením

súhlasy vyš. do 18.r.docx (32696)

súhlasy vyš. nad 18.r.docx (34425)

 
 
Súhlasy prevencia
 

skupiny do 18 prevencia.docx (23267)

skupiny nad 18 prevencia.docx (23150)

 
 
Súhlasy školská zrelosť - depistáž
 

suhlas_depistaz.docx (23688)

 
 
 
Súhlasy profesionálna orientácia
 

PROFOR do 18.docx (23928)

PROFOR nad 18 rokov.docx (26870)