Informované súhlasy 

 

Súhlasy s vyšetrením

súhlasy vyš. do 18.r.docx 

súhlasy vyš. nad 18.r.docx 

 

Súhlasy prevencia

skupiny do 18 prevencia.docx 

skupiny nad 18 prevencia.docx 

 

Súhlasy školská zrelosť - depistáž

suhlas_depistaz.docx 

 

Súhlasy profesionálna orientácia

PROFOR do 18.docx 

PROFOR nad 18 rokov.docx