Informované súhlasy 

Súhlasy s vyšetrením 

Súhlasy, do 18.r..pdf (356655),               Súhlasy, nad 18 r..pdf (353284) 

Súhlasy skupinové aktivity

Súhlasy - skupiny do 18.r,.pdf (232666),        Súhlasy - skupiny nad 18.r.pdf (231789)

Žiadosť o vyšetrenie

Žiadosť o vyšetrenie, CPP Šaľa.pdf (228026)