Pracovné ponuky

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte na adresu: Centrum poradenstva a prevencie, Ul. 1. mája 898/2, 927 01 Šaľa,

Kontakt: t.č. 031/7705464, e-mail: cppsala1@gmail.com