Nadané dieťa

Máte doma nadaného predškoláka?

 

Vážení rodičia!

 

Myslíte si, že Vaše dieťa je nadané? Chceli by ste pre Vaše dieťa zabezpečiť primerané vzdelávanie jeho potrebám?

 

V šk.r. 2019/2020 sa otvára opäť 1. ročník pre mimoriadne nadané deti v ZŠ J.C.Hronského Krátka ul. Šaľa.

Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti vypracovala PhDr. Laznibathová Csc., ktorá sa nadaným deťom venuje viac ako 20 rokov.

 

Čo bude ponúkať výchovno-vzdelávací program tejto triedy?

-         vysoko individualizovaný prístup

-         výukové metódy založené na rozvíjaní tvorivosti

-         špecifické učebné materiály špeciálne vytvárané pre nadané deti

 

Milí rodičia, ako rozpoznáte či je vaše dieťa nadané?

          Tieto deti sú mimoriadne aktívne, zvedavé, rýchlo chápu, majú vynikajúcu pamäť. Zaujímajú sa o veci, ktoré ostatné deti ešte nezaujímajú. Ich vedomosti v predškolskom veku dosahujú približne nasledujúcu úroveň: poznajú písmená, resp. začínajú čítať, píšu paličkovým písmom, počítajú do 20 až do 100, prečítajú čísla aj do 1000.

 

Ak myslíte, že sa Vaše dieťa prejavuje ako nadané, obráťte sa na Vašu p. učiteľku v materskej škole, alebo priamo na adresu:

                                                                           Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

                                                                           ul. 1. mája č. 898/2, Šaľa

                                                                           Tel. 031 770 54 64