je moje dieťa ľavák.doc 

 
 

učíme sa efektívne popri home office.docx 

 

 

Užitočné informácie pre rodičov ako zvládať deti počas momentálnej stresujúcej situácie :

EMDREA_Odporucania pre deti.pdf (224,6 kB)

 
 
 
 

Rady pre rodičov s deťmi so špecifickou poruchou učenia:

EFEKTÍVNE UČENIE.doc 

 
 
 

Vzdelávacie hry pre deti so ŠVVP a mentálnym postihnutím:

https://vudpap.sk/upozornujeme-vas-na-bezplatne-spristupnenie-specialnych-vzdelavacich-hier-pre-deti-so-svvp-a-alebo-mentalnym-postihnutim/

 

Rady pre rodičov pri učení sa s dieťaťom s poruchou pozornosti /ADD, ADHD/:

ADHD.doc