Sprievodca školským rokom 2022/2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2022/2023.
Sprievodca šk.r. 2022/2023 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR, účinnosť nadobúdajú 1. septembra 2022.
 
Dostupné k stiahnutiu sú tu: