Sprievodca školským rokom 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/2021.
Sprievodca šk.r. 2020/2021 /bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny/ boli schválené ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR, účinnosť nadobúdajú 1. septembra 2020.
 
Dostupné k stiahnutiu sú tu: