Novinky

Informácie k aktuálnej situácii na Ukrajine

Vážení rodičia, pedagógovia, klienti nášho zariadenia, situácia, v ktorej sa z dôvodu aktuálnych udalostí na Ukrajine momentálne nachádzame, nás stavia pred výzvy, ktorým sme nútení spoločne čeliť.  Dovoľujeme si preto uistiť Vás, že v prípade potreby sme otvorení vzájomnej...
Celý článok

Metodický deň pre ZŠ, SŠ, CŠPP a CPPPaP

Téme metodického dňa - MULTIDISCIPLINÁRNA spolupráca vedenia školy, predagógov, odborných zamestnancov školy, pedagogických asistentov a odborných zamestnancov CŠPP a CPPPaP pri riešení starostlivosti o deti so ŠVVP. Kde?     ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa Kedy?   15. 10. 2019 od...
Celý článok

Nadané dieťa

Máte doma nadaného predškoláka?   Vážení rodičia!   Myslíte si, že Vaše dieťa je nadané? Chceli by ste pre Vaše dieťa zabezpečiť primerané vzdelávanie jeho potrebám?   V šk.r. 2019/2020 sa otvára opäť 1. ročník pre mimoriadne nadané deti v ZŠ J.C.Hronského Krátka ul....
Celý článok