Novinky

Objednávací formulár preventívnych programov

05.04.2019 00:00
V prípade záujmu o preventívny program, vyplňte prosím formulár prevencia objednávka.docx (12979)

Ponuka preventívnych programov CPPPaP

13.02.2019 14:14
Ponuka preventívnych programov pre 2.polrok školského roka 2018/2019   V prípade záujmu, nahláste na email cpppapsala@gmail.com Vami zvolenú tému, triedu v ktorej sa bude program realizovať a počet žiakov.  Po vzájomnej dohode sa určí termín...

Nadané dieťa

20.11.2015 10:58
Máte doma nadaného predškoláka?   Vážení rodičia!   Myslíte si, že Vaše dieťa je nadané? Chceli by ste pre Vaše dieťa zabezpečiť primerané vzdelávanie jeho potrebám?   V šk.r. 2018/2019 sa otvára opäť 1. ročník pre mimoriadne nadané deti v ZŠ J.C.Hronského Krátka ul....

Budeme mať prváka

20.11.2015 10:13
BUDEME MAŤ PRVÁKA.doc (50 kB)