Novinky

Ponuka preventívnych programov CPPPaP

11.09.2019 14:14
Ponuka preventívnych programov školský rok 2019/2020   V prípade záujmu, nahláste na email cpppapsala@gmail.com Vami zvolenú tému, triedu v ktorej sa bude program realizovať a počet žiakov.  Po vzájomnej dohode sa určí termín realizácie.     pre...

Metodický deň pre ZŠ, SŠ, CŠPP a CPPPaP

11.09.2019 13:20
Téme metodického dňa - MULTIDISCIPLINÁRNA spolupráca vedenia školy, predagógov, odborných zamestnancov školy, pedagogických asistentov a odborných zamestnancov CŠPP a CPPPaP pri riešení starostlivosti o deti so ŠVVP. Kde?     ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa Kedy?   15. 10. 2019 od...

Nadané dieťa

20.11.2015 10:58
Máte doma nadaného predškoláka?   Vážení rodičia!   Myslíte si, že Vaše dieťa je nadané? Chceli by ste pre Vaše dieťa zabezpečiť primerané vzdelávanie jeho potrebám?   V šk.r. 2018/2019 sa otvára opäť 1. ročník pre mimoriadne nadané deti v ZŠ J.C.Hronského Krátka ul....

Budeme mať prváka

20.11.2015 10:13
BUDEME MAŤ PRVÁKA.doc (50 kB)