Oznámenie

06.01.2021 15:02

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia,

 

oznamujeme Vám, že vzhľadom k mimoriadnej epidemiologickej situácii bude Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Šali

od 4.1.2021 do 24.1.2021

pre verejnosť  UZATVORENÉ.

Rušia sa všetky odborné činnosti realizované prezenčnou formou (odborné vyšetrenia, konzultácie).

Odborní zamestnanci CPPPaP budú naďalej poskytovať odborné služby dištančnou formou – v  prípade potreby kontaktujte, prosím, odborných zamestnancov CPPPaP formou  telefonickej alebo elektronickej komunikácie.

Telefonický kontakt: 031/770 54 64, 0948 353 380 

E-mail: cpppapsala@gmail.com