Oznam - dôležité ! zrušenie termínov

26.03.2020 13:34

Vážení rodičia, klienti

na základe rozhodnutia Krízového štábu a ministra školstva VVaŠ SR Vám oznamujeme, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike je naše centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Šaľa zatvorené od 16.3. až do odvolania, tým rešpektujeme odporúčania, ktoré obmedzujú osobný kontakt.

Z uvedeného dôvodu rušíme všetky vopred dohodnuté termíny psychologických, špeciálno-pedagogických vyšetrení aj pravidelnú starostlivosť v našom centre.

Napriek nepriaznivej situácii je však našou snahou byť Vám v prípade potreby k dispozícii, my svoju pracovnú činnosť vykonávame v domácom prostredí. Priestor vám ponúkame v zmenenej podobe a to mailovou komunikáciou na cpppapsala@gmail.com , a v pracovných dňoch sme Vám k dispozícii na tel.č. 031 770 54 64 v čase od 8.00 hod do 15.00 hod.

Oznamujeme vám, že nové termíny budeme vedieť poskytnúť až po odvolaní mimoriadnej situácie, keď sa k stretnutiam s vami budeme môcť vrátiť.

Prajeme dobré zdravie všetkým,

kolektív zamestnancov CPPPaP Šaľa