OZNAM - dôležité !!!!

16.03.2020 08:11

 

Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie a prebiehajúcich preventívnych opatrení
na zabránenie šírenia ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19
bude
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Šaľa

v dňoch 16. 3. 2020 – 27. 3. 2020 (vrátane) pre klientov zatvorené.

V prípade naliehavej konzultácie nás môžete kontaktovať mailom:


 
cpppapsala@gmail.com


V prípade zmien Vás budeme informovať na našej webovej stránke.

Ďakujeme za porozumenie.